Telefonní seznam ústředí ČOSTelefonní seznam předsednictva ČOSKontakty v Tyršově doměSeznam činovníkůMapa župyStarostové jednotNáčelnictvo-termíny akcíZápis-sraz náčelníků/náčelnic 4.6.Župní přebor plaváníVyhodnocení soutěží 2015Přebor ČOS - Brno a PrahaOdbor sportu 2016Zápisy ŽOSPřehled sportovních odvětví v OS ČOSVzdělavatelský sborČasopis eSokol Náčelnictvo 2014Přehled výsledků 2014Náčelnictvo 2013TeamGym S.Příbram Chlapců Pravidla pro rozdělování dotacíStanovyJak získat penízeKontakty
  

Výzva vzdělavatele:

"Vážené sestry a bratři,
8. května 2016 proběhnou již tradičně oslavy osvobození naší republiky a konce 2. světové války, ze které jsme vzešli po boku vítězů.
Tak jako každý rok, i letos je hlavní součástí výročí pietní akt u Národního památníku na Vítkově, jehož se zúčastní také starostka České obce sokolské, sestra Hana Moučková.

Samotný pietní akt začíná v 10 hodin dopoledne. Prosíme všechny krojované bratry a sestry, kteří mají na Vítkov zamířeno, aby se dostavili nejdéle v 9:30 hodin k levé straně památníku, kde se každoročně nachází naše řada s prapory.

Organizaci sokolů a pokyny přímo na místě budou mít na starosti bratři ze vzdělavatelského odboru České obce sokolské.

Dále je možnost se samostatně zúčastnit pietního aktu u pomníku II. odboje na Klárově, který začíná v 15:00 hodin.
Lukáš Křemen
přededa společenské komise vzdělavatelského odboru ČOS"

======================================

VH župy Jungmannovy 30.4.16


======================================
Aktualita v rámci jednání výboru ČOS
Návštěva ministryně MŠMT na výboru ČOS 23.4.2016

Zásadní body z jejího projevu:
konkrétní finanční strategie sportu z MŠMT - 3-leté programy
podpora sletu - letos 3 mil.Kč
bude se opakovat podpora TJ (program 8)
zvýšení o 7 mil. prog.3 a 4
zvýšení financí pro sport ČR na rok 2017 - 6 mld.
==================================
====================================

Odbor všestrannosti

Bratr František Beran informuje o výsledcích župního přeboru OV v plavání 2016 na podstránce.

Pořadatel: T.J. Sokol Komárov - Místo konání: plavecký bazén Hořovice

Činovníci: ředitel přeboru – ing. Jan Jelen, hlavní rozhodčí – Mgr. Jaroslava Prokopov, vedoucí zpracování výsledků – Zuzana Mrázková, zdravotní dohled – MUDr. Tomáš Jelen

=======================================

MČR Teamgym v OstravěVzpomínka na župní slet 2012

Sletu se účastnilo 550 cvičenců a 1300 diváků.

Župa děkuje Všem sokolům a Sokolu Komárov.


================

Odbor sportu župy

Příští jednání - VH ŽOS se bude konat 8. června 2016 od 16.30 v sídle župy.
---------------------------------------------------------------------------------------
Pozvánka:

  OCELOVÝ MUŽ-ŽENA

   XVIII.ročník

závod MISTROVSTVÍ ČR v OM XV. ročníku

Žebrák 25.6.2016

kondiční test pro všestranné sportovce

Oddíl kulturistikyTJ SOKOL ŽEBRÁK

Při jdte si ověřit svou f yzičku do místa, kde soutěž OCELOVÝ MU Ž b yla založena
 a již sv ou tradici !

disciplíny:

1, benčpres s 50 či 70 kg  / ženy s 25 či 35 kg/ na max. počet. opak.

2, bicepsový  shyb na hrazdě na max. počet opak./ ženy event. výdrž ve shybu na čas

3, leh-sed za 2 min. na max. počet opak.

4, běh  5,3 km  ( silnice )

5, silniční cyklistika 40 km

kategorie: A(muži20-39let) B(muži40-49let)

C+JC (Muži 50-59 let + Junioři do 19 let)  / v případě více jak 5-ti juniorů se otevře sam. kat. Juniorů/  D (muži od 60 let) E (ženy 20-39 let)

F+JF (ženy od let + Juniorky do 19 let)  / v případě více jak 5-ti juniorek se otevře sam. kat. Juniorek/

T (Týmy – 3 až 5 specialistů se může podělit o 5 disciplín)

Závodníci mohou získat ocenění „Ocelový muž/žena“ – po splnění limitů stanovených pořadatelem.

Doporučujeme všem závodníkům se seznámit s kompletními pravidly na internetových stránkách

www.ocelovymuz.cz

Termín: 25.6.2016 v ZŠ v Žebráku (u Hořovic středočeský kraj)

Start v 9:00. Prezentace závodníků od 7:30 do 8:45.

více na webu www. ocelovymuz.cz

Kontakt na organizátora : Karel Vydra 

E-mail : kar.vydra@seznam.cz Mobil: 602 429 252


===================================

Aktuality z ŽP 2015

ŽP v silniční cyklistice - trasa - Hamry - Špičák: 

vítěz v kat.30+ Jakub Želina


---------------------------------------------------------------

Víte, že nejpočetnějšími sporty v župě jsou stolní tenis a volejbal

a největšími sportovními jednotami jsou TJ. Sokol Dobřichovice, Roztoky a Králův Dvůr

-------------------------------------------------------

Třetí ročník lyžařského župního přeboru v OS

 se konal v obci Zlatá Olešnice v Krkonoších

------------------------------------
v župě se také jachtaří...........V župě soutěžně sportuje ve 40-ti sportovních odvětví,
28-mi sportovních jednotách, 2130 sportovců
-------------------------------------------------

Vzdělavatelský  sbor    

Bratr Jelen – vzdělavatel -
----------------------------------------
Na vzdělavatelské stránce "Časopis eSokol" si můžete stáhnout,
 prohlédnout nebo vytisknout čísla časopisu eSokol.

Můžete si objednat Časopis Sokol za 196.-Kč/rok.

vzdělavatelské aktuality připravujeme...............