Telefonní seznam ústředí ČOSTelefonní seznam předsednictva ČOSKontakty v Tyršově doměSeznam činovníkůMapa župyStarostové jednotNáčelnictvoTermíny akcíVyhodnocení soutěží 2016Přebor ČOS - Prostějov a PrahaZápis-sraz náčelníků/náčelnic 4.6.Župní přebor plaváníOdbor sportu 2016Zápisy ŽOSPřehled sportovních odvětví v OS ČOSVzdělavatelský sbor25 let znovu spoluČasopis eSokol Náčelnictvo 2014Přehled výsledků 2014Náčelnictvo 2013TeamGym S.Příbram Chlapců Pravidla pro rozdělování dotacíStanovyJak získat penízeKontakty
    
P ŽJ se koná 14.9.2016 v 16.00h v sídle župy

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Na 11. sjezdu ČOS zvolena opět starostkou ČOS

Ing. Hana Moučková. - župa blahopřeje !!

Na 11. sjezdu nás reprezentovali:

vyslanci: Ing. Hana Moučková, Josef Cmíral, Ing. Josef Sosnovec

delegáti:  Ing. Jan Jelen, Karel Mlejnek, Ivanka Caldová======================================

VH župy Jungmannovy v Tyršově domě 30.4.16

======================================

Aktualita v rámci jednání výboru ČOS

Návštěva ministryně MŠMT na výboru ČOS 23.4.2016

Zásadní body z jejího projevu:

konkrétní finanční strategie sportu z MŠMT - 3-leté programy

podpora sletu - letos 3 mil.Kč

bude se opakovat podpora TJ (program 8)

zvýšení o 7 mil. prog.3 a 4

zvýšení financí pro sport ČR na rok 2017 - 6 mld.

==================================

Odbor všestrannosti

Aktualita:

=====================================

Výsledky ze závodu ZZZ 2016

TJ Sokol Dobříš

=================
Přebor ČOS ml.žactva 2016.

Zakončení cvičebního roku Odboru Všestrannosti vyvrcholilo účastí na Přeborech České obce sokolské mladšího žactva v Prostějově. Přebor se pořádal od  pátku 27. května  a zakončení bylo v neděli 29. května. Závodníci si svoji účast si vybojovali na župních přeborech a těšili se na vrchol jejich snažení  Přebor ČOS.Letos byl problém se složením družstva ml.žáků II, díky ochotě jak závodníka, Jakuba Ambruš,tak jeho rodičů, jsme ho přesunuli  z kategorie ml.I. do kategorie II aby bylo hodnocené celé družstvo.

Sokolská všestrannost u mladšího žactva zahrnuje  desetiboj, gymnastika 4, atletika 4, plavání a šplh. Všechny výkony jsou obodovány a sečteny a tím se určí pořadí závodníků. Vyhodnocují se jednotlivé disciplíny, jednotlivci a  celkové umístění a zvlášť soutěž družstev.Přebor začínal v pátek prezencí závodníků a následně ubytování.V sobotu začali závody gymnastice šplhu a atletice, po celodenním závodění si všichni kontrolovali jednotlivé výsledky a unavení se těšili na neděli kdy proběhlo plavání.

Župu Jungmannovu reprezentovali:

Kategorie ml.žactvo I.

Jonáš Janík, Tobiáš Hrůzek, /Příbram/,  Ungrová Nela, Kramariková Julie/Komárov/.

 Kategorie ml.žactvo II.

 František Štefan,Jakub Ambruš, Julie Chrastinová,/Příbram/, Farová Jolana /Černošice/.

Naši sokolíci si v jednotlivcích z Brna odvezli 4 medaile, 1x zlato, 2x stříbro,1x bronz. Umístění v jednotlivých disciplínách je v v tabulce účast a umístění.

Nejlepších výsledků dosáhli, Jonáš Janík 2. místo v gymnastice a celkově 3 místo, Hrůzek Tobiáš celkově 7, Umbrová Nela celkově 22, Kramariková Julie 35,Farová Jolana 1 místo v atletice celkově 4 místo,Chrastinová Julie 3 místo v plavání,celkově 12, František Štefan celkově 7,Ambruš Jakub celkově 21,

V letošním roce se ani jedno družstvo neumístilo po dlouhé době  na bedně.

Družstvo  kategorie I. se  umístili na 5 místě a v kategorii II. na 7 místě.

Závodníci  kategorie I. splnili předpokládané výkony, jen Jonáši Janíkovi o jeden bod uniklo umístění na celkovém druhém místě. U děvčat, která byla na prvním velkém závodu se projevila nezkušenost, ale slíbila že budou trénovat na příští rok.

Závodníci kategorie II. bylo celkem vyrovnané družstvo, od Fandy Štefana jsme očekávali víc, a Jakub Ambruš  jako nejmladší si vedl i mezi staršími dobře. Z děvčat se Jolana Farová  posunula z loňského 7 místa na 4, a Julie Chrastinová z 17 na 12 místo.

Stále hledáme cvičitelky, které by se dokázali více věnovat  celoroční tréninku všestrannosti a tím bychom měli  vyrovnané družstva.

 Poděkování,jak závodníkům tak hlavně  jejich cvičitelům a cvičitelkám,kteří se jim celoročně, bez nároku na odměnu věnují ve svém volném čase, Zuzaně Sauerové,Věře Chrastinová, Katce Chrastinová, Pavlu Fílovi a Tomáši Ježkovi, Jaroslavě Farové, Lence Kramaříkové.

V Praze 15.6.2016.  Náčelnictvo župy: Zuzana Sauerová a František Beran

=================================

Stahněte si aktuality z Příbrami

Team Gym Příbram

===============================

Bratr František Beran informuje o výsledcích župního přeboru OV v plavání 2016 na podstránce.

Pořadatel: T.J. Sokol Komárov - Místo konání: plavecký bazén HořoviceČinovníci: ředitel přeboru – ing. Jan Jelen, hlavní rozhodčí – Mgr. Jaroslava Prokopov, vedoucí zpracování výsledků – Zuzana Mrázková, zdravotní dohled – MUDr. Tomáš Jelen

=======================================

Vzpomínka na župní slet 2012. Sletu se účastnilo 550 cvičenců

a 1300 diváků. Župa děkuje Všem sokolům a Sokolu Komárov.

===========================

Odbor sportu župy

Jednání - ŽOS se bude konat 21. září 2016 od 16.30 v sídle župy.

  POZVÁNKA   pro ved. sportu tělocvičných jednot župy Jungmannovy

Program: Župní přebory,Významné sportovní akce župy, Granty OS ČOS a ŽOS, Zprávy z přeborů a VS - publikace

Zprávy z  OS ČOS, Zprávy z  PV župy a TJ. a Různé 

Zdeněk Laštovička, v.r.                            Ing. Josef Sosnovec, v.r.   Místopředseda ŽOS                                 předseda ŽOS --------------------------------------------------------------------------

Pozvánka na největší župní turnaj ve volejbale žen a mužů

====================================

Aktuality z Župních přeborů

ŽP v silniční cyklistice - trasa - Hamry - Špičák: 

vítěz v kat.30+ Jakub Želina


---------------------------------------------------------------

Víte, že nejpočetnějším sportem v župě je volejbal ?

Volejbalový oddíl ze S. Dobřichovice==============================

-------------------------------------------------------

Třetí ročník lyžařského župního přeboru v OS

 se konal v obci Zlatá Olešnice v Krkonoších

---------------------------------------------
v župě se také jachtaří...........V župě soutěžně sportuje ve 40-ti sportovních odvětví,
28-mi sportovních jednotách, 2130 sportovců
-------------------------------------------------

Vzdělavatelský  sbor    

Bratr Jelen – vzdělavatel -
----------------------------------------
Na vzdělavatelské stránce "Časopis eSokol" si můžete stáhnout,
 prohlédnout nebo vytisknout čísla časopisu eSokol.

Můžete si objednat Časopis Sokol za 196.-Kč/rok.

vzdělavatelské aktuality připravujeme...............