Informace z PŽJ,OV,OS,VO Telefonní seznam ústředí ČOSTelefonní seznam předsednictva ČOSKontakty v Tyršově doměSeznam činovníkůPředsednictvo župyMapa župyNáčelnictvoXVI.všesokolský sletŽupní vedoucí slet.skladebTermíny akcí 2018Zápis z doškolení cvičitelůVyhodnocení soutěží 2018Body za činnost 2018Přebor ČOS ProstějovOdbor sportuSilvestr. běh a MTBPředsletový turnaj seniorekŽupní přebor žen ve volejbalePředsedové reg. oddílůZápisy ŽOSPřehled sportovních odvětví v OS ČOSVzdělavatelský sborPamátný den sokolstvasletová známka25 let znovu spoluStanovyJak získat penízeKontakty

Zápis z jednání odboru sportu župy Jungmannovy

dne 26.9.2018 v Tyršovém domě v 16.30h

Účast: zástupci sportů jednot dle prezenční listiny (P-8, O-7, N-11).

Program: Župní přebory 2018, Významné sportovní akce župy 2018,

Granty OS, Granty ŽOS, Zprávy z ŽP a VS, Různé.

1.        Župní přebory r. 2018

SPORT

Pořadatel přeboru

Termín

Garant za sport

Stolní tenis slabší

Středokluky

březen

Kačerovský zpráva?

Volejbal ženy

Komárov

21.duben

Laštovička OK

Jachting okruh.

Vrané n/Vlt. II.

12.května

Sosnovec OK

Cyklistika silnice

Králův dvůr

červen

Hrachovina zpráva?

Volejbal plážový mix

Dobřichovice

23.červen

Jovanovič/ová OK

Volejbal muži

Komárov

11.srpen

Laštovička OK

Tenis mládež

Lety

6.-7.října

Václavek

Volejbal t.žáci/kadeti

Roztoky

listopad

Šturm

Tenis dospělí

Dobřichovice

září

Tomášek

Volejbal mix

Roztoky

říjen

Šturm

Badminton dosp.-open

Dobřichovice

listopad

Parkán

Nohejbal trojice

Roztoky

září

Ščučka

Červeně tučně – konané přebory a významné soutěže

2.        Významné soutěže župy 2018

S. Středokluky sjezdové lyžování – OS – 3. března

S. Příbram Memoriál B. Šupčíka – šplh – březen

S. Vrané n/Vlt. II. - Přebor ČOS v jachtingu – 27.-28. červen,

S. Dobřichovice – Memoriál Lídy Gemperlové ve volejbale žen – 23. červen

S. KOMÁROV 2018 volejbal (m/ž) – 11.srpen

S. Libčice nad Vltavou – Pohár města Libčic - Posvícenský turnaj v házené – 25.-26. září

S. Libčice Svatováclavský turnaj v tenise čtyřhry –– 29.září

S. Vrané nad Vltavou II – Pohár ČOS v jachtingu – 13. říjen

S. Králův Dvůr - Přebory župy ve stolním tenise – prosinec

S. Králův Dvůr - Přebor župy v MTB + běhu - 31. prosinec

S. Příbram –Vánoční pohár SG – 15. prosinec

Žádáme sporťáky jednot, aby předali do župní kanceláře zprávy o konání župních akcí

do 14-ti dnů od data konání akce dle zadané osnovy a formátu uvedeném dále v zápisu.

3.        Grant OS ČOS

Grant podaly pouze 3 jednoty 4 žádosti, OS ČOS vyhodnotil a přidělil neoficiálně částku 12000.-Kč .

4.        Grant ŽOS

Sportovní oddíly TJ. podaly žádosti na župu do 15.dubna – předáno na OS ČOS.

Oblast: ŽP – 7 jednot – 10 oddílů; účast v nižších soutěžích – 20 jednot – 28 oddílů – požadavky 779 tis.Kč

OS ČOS rozdělil na ŽOS částku 58000.-Kč.

Dle nejnovějších informací bude vyúčtování probíhat formou faktur mezi TJ a župou.

Každý grant bude mít vlastní způsob účtování, bude na to seminář.

5.        ŽOS rozhodl poslat pořadatelům přeborů II. část příspěvku (žáří-prosinec) na pořádání ŽP a VS ve výši 22500.-Kč.

6.        Marketingový materiál – zprávy z ŽP a VS

Žádáme ved. sportů jednot, předsedy oddílů nebo odpovědné činovníky jednot za konání akcí,

aby dle osnovy vždy zpracovávali zprávy o konaných přeborech a VS ve formátu viz. níže.

Po ukončení akce do 14 dnů poslali mailem na župu.

Parametry dokumentu: formát oboustranný A5, buď 2 strany nebo 4 strany A5 (dle vaší úvahy),

zpracování ve wordu, tabulky mohou být v excelu, obr. v .jpg nebo .png do 500 pixelů na šířku (velikost cca 0,5Mb),

počet obr. max. 3 obr., v hlavičce musí být logo Sokola a logo jednoty nebo oddílu.

Celková redakce dokumentu bude zpracována ŽOS po ukončení všech akcí na začátku roku 2019.

7.        ŽOS děkuje všem sportovcům, kteří se účastnili sletových akcí, za příkladnou reprezentaci župy a svých T.J.

8.        Doporučení pro jednoty: sledujte vypisování grantů na webu MŠMT! Např. strojní investice již nepůjdou přes ČOS.

9.        Iniciativa br. Václavka (Lety) – snižení plateb za spotřebu el.energie TJ. sloučením plateb jednot u jednoho poskytovatele, např. formou burzy

10.     Kritika pozdního dodání propagačních sletových materiálů do jednot, námět na zlepšení pro příští akce.

 

Na závěr jednání informovali přítomné o činnosti ve svých jednotách:

Dobřichovice (plné využití sport.prostor, oddíly volejbalu m/ž shodně 2.), Libčice (chtějí postavit halu s rozpočtem cca 80 mil.Kč – ŽOS tuto akci podporuje), Lety (registrováno 80 dětí, chtějí jít do investic, ale nemají fin. na spoluúčast) , Příbram(připravují soutěže v SG a Teamgymu), Komárov (úspěšné ŽP a VS ve volejbale) , Karlštejn (aktivní stolní tenis), Roztoky (nárůst dětí – za 5let jednou tolik, letošní největší akce v župě – dokončení atletického areálu jako dar br.Tomiškovi), Řevnice (Sokolovna plně využitá, volejbal-kadetky začínají, chtějí pořídit nástavbu na sokolovnu za cca.20mil.Kč), Středokluky (st.tenis a lyžování – pořídily nové tyče na slalom z Itálie), Vrané n/Vlt.II (jachting – úspěšné konání ŽP a přeboru ČOS a příprava krajského přeboru ve tř.E na naší vodě; Orient.sport – účast na třech závodech).

 

Příští jednání ŽOS bude svoláno 5. prosince 2018 v 16.30 v sídle župy s pokračováním po 17h…….

Župní kancelář oznámí upřesnění místa konání 14 dní předem.

Pro svolání je rozhodující uveřejnění pozvánky na webu župy.

 

S P O R T U N A Z D A R !

 

Zdeněk Laštovička                                               Ing. Josef Sosnovec

I.místopředseda ŽOS                                                             předseda ŽOS