Informace z PŽJ,OV,OS,VO Telefonní seznam ústředí ČOSTelefonní seznam předsednictva ČOSKontakty v Tyršově doměSeznam činovníkůPředsednictvo župyMapa župyKontakty na jednotyNáčelnictvoXVI.všesokolský sletŽupní vedoucí slet.skladebTermíny akcí 2018Zápis z doškolení cvičitelůVyhodnocení soutěží 2017Body za činnost 2017Přebor ČOS ProstějovOdbor sportuSilvestr. běh a MTBPředsletový turnaj seniorekŽupní přebor žen ve volejbalePředsedové reg. oddílůZápisy ŽOSPřehled sportovních odvětví v OS ČOSVzdělavatelský sborPamátný den sokolstvasletová známka25 let znovu spoluStanovyJak získat penízeKontakty

Zápis z jednání odboru sportu župy Jungmannovy

dne 6.12.2017 v Tyršovém domě v 16.30h.

Účast: zástupci sportů jednot dle prezenční listiny (P-6, O-8, N-12).

Program: Župní přebory 2017-18, Významné sportovní akce župy 2017-18, předsletové akce, Granty OS, Granty ŽOS, Zprávy z ŽP a VS.

1. Župní přebory r. 2017

SPORT

Pořadatel přeboru

Termín

Garant za sport

Konáno

Zpráva

Stolní tenis slabší

Středokluky

8.duben

Kačerovský

ANO

ANO

Volejbal ženy

Komárov

8.duben

Laštovička

ANO

ANO

Jachting okruh.

Vrané n/Vlt. II.

4.červen

Sosnovec

ANO

ANO

Cyklistika silnice

Králův dvůr

červen

Hrachovina

?

Volejbal plážový mix

Dobřichovice

17.červen

Jovanovič/ová

ANO

ANO

Volejbal muži

Komárov

12.srpen

Laštovička

ANO

ANO

Tenis mládež

Lety

23.říjen

Václavek

ANO

NE

Tenis dospělí

Dobřichovice

23.říjen

Tomášek

ANO

ANO

Volejbal mládež

Roztoky

září

Šturm

?

Badminton dosp.-open

Dobřichovice

listopad

Parkán

Nohejbal trojice

Roztoky

říjen

Ščučka

?

Návrh župních přeborů 2018

SPORT

Pořadatel přeboru

Termín

Garant za sport

Stolní tenis slabší

Středokluky

březen

Kačerovský

Volejbal ženy

Komárov

21.duben

Laštovička

Jachting okruh.

Vrané n/Vlt. II.

květen

Sosnovec

Cyklistika silnice

Králův dvůr

červen

Hrachovina

Volejbal plážový mix

Dobřichovice

červen

Jovanovič/ová

Volejbal muži

Komárov

11.srpen

Laštovička

Tenis mládež

Lety

říjen

Václavek

Tenis dospělí

Dobřichovice

říjen

Tomášek

Volejbal mládež

Roztoky

září

Šturm

Badminton dosp.-open

Dobřichovice

listopad

Parkán

Nohejbal trojice

Roztoky

říjen

Ščučka

2. Významné soutěže župy 2017:

Memoriál Jiřího Mencla KD basketbal březen – konáno ?– zpráva NE

Přebor ČOS v jachtingu Vrané n/Vlt. II. – 26.-28.červen, konáno – zpráva ANO

KOMÁROV 2017 volejbal (m/ž) – 12.srpen - konáno – zpráva ANO

Svatováclavský turnaj v tenise čtyřhry Libčice září, - konáno – zpráva NE

Vánoční pohár SG Příbram – 16. prosinec.

3. Předsletové soutěže župy:

POZOR: Rozpis soutěže a rozpočet – vyhodnocení má svůj speciální sletový režim.

Pořadatelům sletových soutěží byl poslán přes sporťáky jednot Rozpis soutěže a rozpočet – vyhodnocení. Soutěže sleduje OS ČOS.

S. Středokluky sjezdové lyžování – OS – 25.2. - konáno

S. Příbram Memoriál B. Šupčíka – šplh – 18.3. - konáno

S. Dobřichovice – Memoriál Lídy Gemperlové ve volejbale žen – 10.6. - konáno

S. Libčice nad Vltavou – Pohár města Libčic - Posvícenský turnaj v házené - konáno

S. Vrané nad Vltavou II – Pohár ČOS v jachtingu – 14. říjen

S. Králův Dvůr - Přebory župy ve stolním tenise – 17.prosinec

S. Králův Dvůr - Přebor župy v MTB + běhu- 31. Prosinec

Žádáme sporťáky jednot, kteří nepodali zprávu, aby co nejdříve tj. do konce prosince 2017, předali do župní kanceláře zprávy o konání župních akcí dle zadané osnovy a formátu uvedeném dále v zápisu.

1. Významné soutěže župy 2018:

Svatováclavský turnaj v tenise čtyřhry Libčice září

Vánoční pohár SG Příbram – prosinec.

S. Středokluky sjezdové lyžování – OS – únor

S. Příbram Memoriál B. Šupčíka – šplh – březen

Přebor ČOS v jachtingu Vrané n/Vlt. II. – 26.-28.červen,

S. Dobřichovice – Memoriál Lídy Gemperlové ve volejbale žen - červen

KOMÁROV 2018 volejbal (m/ž) – 11.srpen

S. Libčice nad Vltavou – Pohár města Libčic - Posvícenský turnaj v házené - září

S. Vrané nad Vltavou II – Pohár ČOS v jachtingu – 13. říjen

S. Králův Dvůr - Přebory župy ve stolním tenise – prosinec

S. Králův Dvůr - Přebor župy v MTB + běhu- 31. prosinec

2. Grant OS ČOS

Podané granty sportovních oddílů TJ. byly schváleny OS ČOS.

Vybraným jednotám byly poslány poslány dopisy, které metodicky vysvětlují vyúčtování jednotlivých dotací sportovním oddílům. Posílejte vyúčtování co nejrychleji do konce prosince.

3. Grant ŽOS

Sportovní oddíly TJ. vyúčtují dle pravidel OS ČOS a MŠMT co nejrychleji do konce prosince.

4. Soutěže pořádané na počest 120 let župy: Vybrané akce s největší účastí

1.Volejbalový turnaj „Komárov 2017“ m/ž open – úspěšně konáno

2.Volejbalový turnaj Dobřichovice „MR seniorek“ – úspěšně konáno

3. Župní přebor mužů – Králův Dvůr – st. tenis – bude…………..

5. Pohár stolního tenisu – ŽJ a okresní svaz st. tenisu P-Z

ŽOS projednal pokračování v činnosti po br. Cmíralovi,

ŽOS zvolil br. Zmatlíka - činovníka st. tenisu za župu a pověřil ho jednáním s předsedou okr.svazu st.tenisu P-Z .

Br. Zmatlík jednal s předsedou OS ST PZ, potvrdil jejich zájem o pokračování v sokolském poháru. Br. Zmatlík zjistí jakou fin. částku má ŽOS rezervovat.

6. Marketingový materiál – zprávy z ŽP a VS

ŽOS rozhodl pokračovat ve zpracovávání zpráv za rok 2017.

Žádáme ved. sportů jednot, předsedy oddílů nebo odpovědné činovníky jednot za konání akcí, aby dle osnovy vždy zpracovávali zprávy konaných přeborů a VS, po ukončení akce do 14 dnů poslali mailem na župu.

Parametry dokumentu: formát oboustranný A5, buď 2 strany nebo 4 strany A5 (dle vaší úvahy), zpracování ve wordu, tabulky mohou být v excelu, obr. v jpg nebo png. Do 500pixelů na šířku (velikost cca 0,5Mb), počet obr. max. 3 obr., v hlavičce musí být logo Sokola a může být logo jednoty nebo oddílu.

Celková redakce dokumentu bude zpracována ŽOS po ukončení všech akcí v roce 2017.

7. ŽOS rozhodl o pořízení pohárů (10) pro kolektivní sporty a 30 sad medailí a16 zlatých pro vítěze individuálních sportů ŽP a VS. Trička budou poskytnuta pořadatelům sletových akcí a pořadatelům významných soutěží župy, kteří rozhodnou komu trička předají.

Příští jednání ŽOS bude svoláno 28. 2. 2018 v 16.30 v sídle župy.

Pro svolání je rozhodující uveřejnění pozvánky na webu župy.

Pozvánka bude také poslána 7 dnů předem elektronicky.

S P O R T U N A Z D A R !

Zdeněk Laštovička Ing. Josef Sosnovec

I.místopředseda ŽOS předseda ŽOS